TÁJÉKOZTATÓ

     TANULÓ  TÁJÉKOZTATÓ
 
 
Tóth Zoltán Autósiskolája                              Egyéni vállalkozói eng. sz:   3322826
1143 Bp. Hungária krt. 136. fszt.10.              Képzés engedély sz  72093/56/90.
Tel/fax: 321 7008                                              Iskola nyt.sz.:0310
www.tothzoltanautosiskola.hu
www.jogositvanyt.hu
e-mail: tzautosiskola@gmail.com
tothzf@gmail.com
 
Iskolavezető neve: Tóth Zoltán
Iskolavezetői eng. sorszáma: 01 - 132/93./névjegyzék:11456
ügyfélfogadó: Bp. XIV. Hungária krt. 136.
telefon/fax:     321 7008
                           06 20 323 46 88, 
Félfogadás: Hétfő:13,00-17,00, Kedd:13,00-18,00, (Szerda:-)  Csütörtök:13,00-17,00
 
A Képzés Felügyeletét ellátó szerv:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Bp. Than Károly u. 3-5. Vizsgaszervezés: Vizsgaközpont XI. Petzvál József u. 39. Tel: 371 3030
 
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
- 17. Életévét betöltött személy vagy annál legalább 6 hónappal fiatalabb
Külföldi állampolgárok estében a beiskolázástól számított, legalább féléves itt tartózkodási engedély szükséges amit a vizsgaigazolás kiadásakor a XI. Peztvál J. 39. Sz alatt kell bemutatni.   
 
Hatósági árak:                                  Tandíjak:                                                                         Összes tan és vizsgadij             197.500.-
Kresz:  4.600.- Ft                         Elmélet: 30.000.- Ft                                                
Forgalom: 11.000.- Ft                    1 gyakorlati óra:4.300.- Ft/óra =129.000.- Ft
Elsősegély.vd: 7900- Ft                     Elsősegély tanfolyam: 8.000.- Ft
Orvosi alkalmassági: 7000- Ft         Összesen: 167.000- Ft 
Összesen: 30.500- Ft                        
(A gyakorlati vezetési óradíjak , a hatóság által meghatározott min. 29 órára értendők)
Az elméleti oktatás helyszíne: Bp. XIV. Hungária krt. 136.
A fizetés mindig nyugta ellenében történik, külön kérésre számlát is kiállítunk.
 
Beiratkozáskor 30.000.- Ft-ot befizetni, a második alkalomra 4.600 Ft Kresz vizsgadíjat, orvosi alkalmasságit kell hozni   
Az árakat az első Kresz vizsgától 2 hónapig garantáljuk
 
Kresz vizsgára bocsátás feltétele:
- orvosi alkalmassági igazolás
- 17. életévét betöltött személy vagy 3 hónappal fiatalabb
- alapfokú iskolai végzettségről szóló okmányt  (8.ált) 205/2010 (VI.29) korm. rendelet, az eredeti bizonyítványt legkésőbb az első vizsga napján kell bemutatni a hatóság számára
(amennyiben, ha a tanuló nem igazolja az alapfokú iskolai végzettségét további vizsgára nem irható ki ill. a hatóság számára vizsgaigazolást nem állíthat ki)
- elméleti tanfolyam elvégzése, az esetleges hiányzást a következő tanfolyamon pótolni kell
- sikertelen kresz vizsga esetén a kresz vizsgadíj (4.600.- Ft) ismételt befizetése esetén lehetséges
 
Elméleti tanfolyam minimális óraszáma: 28 óra
Iskolánknál ez a következő képen alakul:                  Kresz        -            20 óra
                                                                                              Vezetés elmélet -      4 óra
                                                                                              Szerkezettan -           4 óra
                                                                                              Összesen                28 óra
Az elméleti órák 45 percesek.
Tanítási napok: 7 alkalommal: 1.héten K-CS, 2.héten H-K-CS,3.hét H-K, az órák 17,00 órától kezdődően
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell a vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. határidő túllépése esetén újabb kresz vizsga csak új tanfolyam elvégzése esetén lehetséges. (egy éven belül a tanfolyam bármikor ingyenesen újból meghallgatható ha a határidőt túllépte csak a tanfolyam ismételt befizetését követően lehet részt venni)
Az elméleti vizsga helyszíne: Vizsgaközpont XI. Petzvál József u. 39. Vagy XIX. ker. Vas Gereben u. 2-4. Sz. A vizsga pontos helyszínéről a vizsga előtt legalább 2 héttel  tájékoztatást  adunk.
Sikeres Kresz vizsgától számított 2 éven belül a gyakorlati vizsgát le kell tenni. Ellenkező esetben elévültnek minősül a tanulmányokat előlről kell kezdeni 24/2005 (IV.21.)GKM rend.
Sikeres Kresz  vizsga után kezdhető meg a vezetési gyakorlat, ennek óraszáma összesen min.29.óra és levezetett 580km, amit a következő féleképpen kell gyakorolni:
- 9 óra alapoktatás,
Főoktatás össz óra száma 20, amit az alábbiak szerint történik
-14 óra forgalmi vezetés,
- 4 óra országúti 
- 2 óra éjszakai  vezetés
- 1 óra vizsga (ez is gyakorlati órának minősül, az óradíjat ki kell fizetni)
A Gyakorlati órák díját mindig előre kell fizetni!
1 gyakorlati óra 4.300.- Ft 
 Az első gyakorlati órán kell befizetni 10 óra diját:  ami 43.000.- Ft.-A második 10 óra befizetésekor 43.000 Ft A harmadik 10 óra vezetés megkezdésekor 43.000 Ft
(A hatóság által meghatározott min 29 óra nem elegendő az 580 km forgalmi vizsga szint eléréséhez)
További vezetési órák 4.300.- Ft/óra díjért vehetők
Forgalmi vizsgadíja 11.000.- Ft (az oktatóval egyeztetett időpontban a vizsga jelentés előtt fizetendő)  
Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:.
-580 km menet teljesítmény megléte
 A gyakorlati órát lemondani csak 24 órával előbb lehet, ellenkező esetben meg nem
jelentnek minősül, és 4.300.- Ft óra díjat meg kell fizetni. A le nem vezetett órákat pótolni kell.
 
Elsősegély - nyújtási ismeretek oktatása igény szerint iskolánknál történik, vizsga a Magyar Vöröskereszt - közp. IX.Mester u.38. – a befizetett csekkszelvény sorszáma alapján a 373 0730 telefonszámon adnak H – CS 9,00 – 15,30 ig.
Az elsősegély - nyújtó vizsga díja 8.200- Ft.  Tandij:8.000.- Ft

A vezetői engedélyt az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmány iroda állítja ki miután:
A sikeres gyakorlati vizsgáról az igazolást a közlekedési hatóság a vizsgát követő három napon belül elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére
(itt eredeti elsősegélynyújtó bizonyítvány ill. az orvosi alkalmassági leadás szükséges)
 

Statisztika: A fogyasztóvédelmi mutatószámokat a 179/22011 (IX.2.) korm. rendelet szerint kötelező feltüntetnünk. VSM (vizsgasikerességi mutató),ÁKÓ (átlagos képzési óraszám) KK (képzési költség, ami nem tartalmazza a vizsgadíjakat, orvosi alk., elsősegély tanf, ill vizsgadiját) 2018.3.és 4. negyed év: ÁKO: 3. negyed év136,27%, 4.neged év: 129.10% VSM:elmélet:3.negyed év: 40,54%, 4.negyed év: 45,98% Forgalom: 3.negyedév,:69.57%,4.negyed év:63.64%% KK:148.000.-Ft
Tanuló gépkocsik: Renault Clio grandtour , , Suzuki swift, Suzuki Ignis, Toyota Corolla
Tanpálya: XIV. Irottkő park, 74-es troli végállomása
                      XIV. Mogyoródi út 32. Váltási hely: Népstadioni metró megállónál Tábornok utca
                      A tanulónak joga van:
- az ő általa választott gépkocsin és időpontban vezetni
- másik oktatót választani
- panaszával Tóth Zoltán iskolavezetőhöz fordulni, amennyiben az iskolavezető sem oldja
   meg a panaszt, úgy a Képzés Felügyeletét ellátó szervhez fordulni
- másik iskolához távozni
Más autósiskolához történő áthelyezés esetén az autósiskola az igazolást a szerződésben foglaltak szerint adja ki. 


Tóth Zoltán
iskolavezető
                                                                              egyéni vállalkozó