Tanulói tájékoztató

Tóth Zoltán Autósiskola
Címünk: 1143 Bp. Hungária krt. 136. fszt.10.
Weboldalunk:
www.tothzoltanautosiskola.hu
www.jogositvanyt.hu
E-mail címünk:
tzautosiskola@gmail.com

Ügyfélfogadó: Bp. XIV. Hungária krt. 136.
Telefon/Fax: 06 1 203 5580
Mobil: 20 / 323-4688,

Iskolavezető neve: Tóth Zoltán
Telefonszáma: 20/ 323-4688
E-mail címe: tothzf@gmail.com
Iskolavezetői eng. sorszáma: 01 – 132/93./névjegyzék:11456
Egyéni vállalkozói eng. sz: 3322826
Képzés engedély sz 72093/56/90.
Iskola nyt.sz.: 0310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B-2020/004044

A Képzés Felügyeletét ellátó szerv:
KAV, Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonporfit Kft.
Budapest, 1119 Than Károly u. 3-5.
Vizsgaügyintés: XI. Petzvál József u. 39.
Telefon: 06-1-371-30-30, 06-1-371-30-40

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium
(1082 Bp. Vajdahunyad utca 45.
Tel.: 06-1-814-1819)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– 17. Életévét betöltött személy vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
Külföldi állampolgárok esetében a beiskolázástól számított legalább féléves itt tartózkodási engedély szükséges.
– Beiratkozáskor kérnénk magával hozni a személyi igazolványon kívül az adóazonosítóját illetve az oktatási azonosítóját.

HATÓSÁGI ÁRAK:

Kresz: 4.600.- Ft
Forgalom: 11.000.- Ft
Összesen: 15.600.-Ft

TANDÍJAK:

Elmélet: 40.000.- Ft
1 gyakorlati óra: 6500.- Ft/óra
30 gyakorlati óra = 195.000.- Ft
Összesen: 235.000.- Ft

ÖSSZESEN:

Összes tandíj és vizsgadíj : 250.600,- Ft

Beiratkozáskor 40.000.- Ft-ot befizetni, a második alkalomra 4.600 Ft Kresz vizsgadíjat, orvosi alkalmasságit kell hozni.

Elméleti tanfolyam minimális óraszáma: 28 óra

Iskolánknál ez a következőképpen alakul:

Kresz:20 óra
Vezetés elmélet:6 óra
Szerkezettan:2 óra
Összesen:28 óra

Az elméleti órák 45 percesek.
Tanítási napok: 7 alkalommal
1.héten Kedd és Csütörtök,
2.héten Hétfő-Kedd-Csütörtök,
3.hét Hétfő és Kedd,
Az órák 17,00 órától kezdődnek.
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell a vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. határidő túllépése esetén újabb KRESZ vizsga csak új tanfolyam elvégzése esetén lehetséges. (Egy éven belül a tanfolyam bármikor ingyenesen újból meghallgatható ha a határidőt túllépte csak a tanfolyam ismételt befizetését követően lehet részt venni.)

KRESZ vizsgára bocsátás feltétele:
– orvosi alkalmassági igazolás
– 17. életévét betöltött személy vagy 3 hónappal fiatalabb
– alapfokú iskolai végzettségről szóló okmányt (8.ált) 205/2010 (VI.29) korm. rendelet, az eredeti bizonyítványt legkésőbb az első vizsga napján kell bemutatni a hatóság számára
(amennyiben, ha a tanuló nem igazolja az alapfokú iskolai végzettségét további vizsgára nem irható ki ill. a hatóság számára vizsgaigazolást nem állíthat ki)
– elméleti tanfolyam elvégzése, az esetleges hiányzást a következő tanfolyamon pótolni kell
– sikertelen kresz vizsga esetén a kresz vizsgadíj (4.600.- Ft) ismételt befizetése esetén lehetséges

Mentesítések: A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elméleti vizsga helyszíne:

KAV Vizsgaközpont – XI. Petzvál József u. 39.

Az alap kresz vizsgát az autósiskola kéri meg tanulóinak. A vizsga pontos helyszínéről a vizsga előtt legalább 2 héttel pontos tájékoztatást adunk, tanulóink által megadott email címre is.
Sikertelen kresz vizsga esetén újabb kresz vizsga kérhető az autósiskolán keresztül is vagy személyesen a KAV Vizsgaközpont XI. Petzvál József u. i kirendeltségén H-Cs 8,00-15,30, P:8,00-12,00-ig a 4.600.- ft újbóli befizetése mellett.
A kresz vizsgán, meg nem jelenés esetén, késés, stb, újabb kresz vizsga díj befezetése ellenében lehet részt venni, betegség miatti távol maradás miatt orvosi igazolás benyújtása, (8 napon belül) a vizsgaközpont által elbírálásra kerül és vizsgadíj befizetése nélkül kérhető újabb időpont.

Sikeres Kresz vizsgától számított 2 éven belül a gyakorlati vizsgát le kell tenni. Ellenkező esetben elévültnek minősül a tanulmányokat előlről kell kezdeni 24/2005 (IV.21.)GKM rend.

Sikeres Kresz vizsga után kezdhető meg a vezetési gyakorlat, ennek óraszáma összesen min.29.óra és levezetett 580km, amit a következőképpen kell gyakorolni:
– 9 óra alapoktatás,

Főoktatás össz óraszáma 20, amit az alábbiak szerint történik:
-14 óra forgalmi vezetés,
– 4 óra országúti
– 2 óra éjszakai vezetés
– 1 óra vizsga (ez is gyakorlati órának minősül, az óradíjat ki kell fizetni)

(A gyakorlati vezetési óradíjak , a hatóság által meghatározott min. 29 órára értendők)
Az elméleti oktatás helyszíne: Bp. XIV. Hungária krt. 136.
A fizetés mindig nyugta ellenében történik, külön kérésre számlát is kiállítunk.

A Gyakorlati órák díját mindig előre kell fizetni!
1 gyakorlati óra 6.500,- Ft

Az első gyakorlati órán kell befizetni 10 óra diját: ami 65.000.- Ft.-
A második 10 óra vezetés megkezdésekor 65.000 Ft.
A harmadik 10 óra vezetés megkezdésekor 65.000 Ft
(A hatóság által meghatározott min 29 óra nem elegendő az 580 km forgalmi vizsga szint eléréséhez)
További vezetési órák 6.500- Ft/óra díjért vehetők.

Forgalmi vizsgadíja 11.000.- Ft (az oktatóval egyeztetett időpontban a vizsga jelentés előtt fizetendő)
Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:.
– 580 km menet teljesítmény megléte
A gyakorlati órát lemondani csak 24 órával előbb lehet, ellenkező esetben meg nem
jelentnek minősül, és 6.500- Ft óra díjat meg kell fizetni. A le nem vezetett órákat pótolni kell.

Elsősegély – nyújtási ismeretek oktatása igény szerint iskolánknál történik, vizsgaidőpontot a Magyar Vöröskereszt – közp. V. ker Arany János u. 31. – a befizetett csekkszelvény sorszáma alapján a 06 1 374 04 44 vagy a 06 1 373 07 30 telefonszámon adnak.

Ügyfélfogadás: H-CS: 8,00-16,00 P:9,00-12,00

A vezetői engedélyt az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) állítja ki miután:
A sikeres gyakorlati vizsgáról az igazolást a KAV a vizsgát követő három napon belül elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Okmányiroda) részére (itt eredeti elsősegélynyújtó bizonyítvány ill. az orvosi alkalmassági leadás szükséges).

Statisztika
A fogyasztóvédelmi mutatószámokat a 178/22011 (IX.2) korm. rendelet szerint kötelező feltüntetnünk:

VSM: Vizsgasikerességi mutató,
ÁKÓ: Átlagos képzési óraszám,
KK: Képzési költség, ami nem tartalmazza a vizsgadíjakat, orvosi alkalmasság, elsősegély tanfolyam illetve vizsga díját.

2021 III. negyedév2021 IV. negyedév
ÁKÓ: 161,90%
VSM:
Elmélet: 57,78%
Gyakorlat: 51,16%
ÁKÓ: 191,22%
VSM:
Elmélet: 57,58%
Gyakorlat: 39,29%
KK (Képzési költség): 235.000.- Ft

Tanuló gépkocsik:
Renault Clio Grandtour, Suzuki Swift, Suzuki Ignis, Toyota Corolla

Tanpálya: XIV. Irottkő park, 74-es troli végállomása
XIV. Mogyoródi út 32.
Váltási hely: Népstadioni metró megállónál Tábornok utca

A tanulónak joga van:
– az ő általa választott gépkocsin és időpontban vezetni
– másik oktatót választani
– panaszával Tóth Zoltán iskolavezetőhöz fordulni, amennyiben az iskolavezető sem oldja
meg a panaszt, úgy a Képzés Felügyeletét ellátó szervhez fordulni
– másik iskolához távozni
Más autósiskolához történő áthelyezés esetén az autósiskola az igazolást a szerződésben foglaltak szerint adja ki.

Tóth Zoltán
iskolavezető
egyéni vállalkozó